joi, aprilie 24, 2014

Oportunități pentru tinerii care doresc să devină polițiști de frontieră


Admitere la Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale


http://www.politiadefrontiera.ro/arhiva_poze/2064.jpg
Poliția de Frontieră Română informează tinerii absolvenți ai cursurilor liceale cu diploma de bacalaureat că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituțiilor de învațământ ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale.
 • la Academia de Poliție "A.I. Cuza" București - Facultatea de Poliție, arma Poliție de Frontieră, - curs de zi - 40 locuri: din care 1 loc pentru etnicii rromi, 1 loc pentru maghiari și 1 loc pentru alte minorități;
 • la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu"- Oradea, curs de zi - 50 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi și 3 locuri pentru alte minorități.
 • la Academia Tehnică Militară București - 18;
 • la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanța, învățământ de zi, 4 locuri;
 • la Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre "Basarab I" Pitesti, învățământ postliceal, cu durata de 2 ani, invatamant de zi, 11 locuri;
 • la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale "Amiral Ion Murgescu" Constanța, învățământ postliceal, cu durata de 2 ani, învățământ de zi, 2 locuri.
 • data limită de înscriere este 02.06.2014 (la sediul structurilor Poliției de Frontieră, respectiv Poliției, în cazul în care în județul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale Poliției de frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 20.06.2014 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de înscriere/desfășurare a concursului este 20.07 - 04.08.2014.
 • data limită de înscriere este 01.08.2014 (la sediul structurilor Poliției de Frontieră, respectiv Poliției, în cazul în care în județul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale Poliției de Frontieră);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 12.08.2014(la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de înscriere/ desfășurare a concursului: 07.09 - 14.09.2014, (la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea).
 • Să aibă cetățenie română și domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română scris și vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • Sa fie declarați apt din punct de vedere medical, fizic și psihic;
 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani și maxim 27 ani împliniți sau să îi împlinească în anul 2014;
 • Să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • Să aibă un comportament corespunzator cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
 • Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi desfășurat activități de poliție politică, așa cum sunt acestea definite de lege;
 • Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;
 • Să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de învățământ;
 • Să aibă înalțimea de minim 1,70 m barbații și 1,65 m femeile; candidații pentru instituțiile de formare a ofițerilor și agenților de poliție de frontieră pentru specializarea marină, trebuie să aibă înalțimea de minim 1,60 m.
 • Să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
 • Etapa I - probe eliminatorii:
 • contravizita medicală;
 • verificarea aptitudinilor fizice.
 • Probele se susțin în ordinea prezentată și fiecare dintre ele este eliminatorie. Participarea candidaților la următoarea probă este condiționată de promovarea celei anterioare și, indiferent de cauzele și motivele invocate, nu se admit contestații, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini.
 • La prezentarea pentru susținerea probelor eliminatorii, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimația de concurs și echipament sportiv adecvat susținerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.
 • Etapa II - probe scrise de verificare a cunostințelor. Participă numai candidații care au promovat probele eliminatorii.
 • Disciplinele de concurs sunt:
 • - Istorie (test grilă);
 • - Limba română (test grilă);
 • - Limba straină : engleza / franceza / germana / rusa/ spaniola - la alegere (test grilă);
 • Probele la Istorie, Limba Română și Limba străină se susțin concomitent și se notează separat.
 • Etapa I - consta în:
 • - contravizita medicală;
 • - verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor și baremelor prevăzute în metodologia de admitere;
 • Fiecare probă are caracter eliminatoriu, participarea la următoarea fiind condiționată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele și motivele invocate nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.
 • Etapa II - probe scrise de verificare a cunoștințelor.
 • Participă candidații care au promovat etapa probelor de aptitudini și constă în susținerea unui test grilă la următoarele discipline de concurs:
 • - Limba română ( test grilă);
 • - Limba straină: franceza / engleza - la alegere; (test grilă).La nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt puse la dispoziție un număr de 90 de locuri pentru specializarea Poliție de Frontieră, astfel:

La nivelul Ministerului Apărării Naționale, sunt puse la dispoziție un număr de 35 de locuri pentru Poliția de Frontieră, astfel:

Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile de resurse umane ale unităților teritoriale ale poliției de frontieră și personalul desemnat din cadrul Serviciilor Teritoriale ale Poliției de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, situat în București, bd. Geniului nr. 42C, sector 6, pentru municipiul București.

Recrutarea candidatilor din județele în care nu există unități ale Poliției de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliției Române.

Pentru Academia de Poliție "A. I. Cuza" și pentru instituțiile de învățământ M.A.P.N. care școlarizează personal pentru Poliția de Frontieră:

Pentru Școala de Pregătire a Agenților de Poliție "Avram Iancu" - Oradea:

Contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice a candidaților recrutați pentru toate instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale pe locurile alocate M.A.I. - Poliția de Frontieră - se realizează în data de 09 iulie 2013, ora 08.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, str. Jandarmeriei nr. 9 -11, sector 1, București.

Candidații vor susține probele eliminatorii și cele de cunoștințe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituției de învățământ.Pentru informare cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de admitere, candidații vor consulta site-ul oficial al instituției de învățământ.

Informatii de background

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituțiile militare de învățământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

Concursurile de admitere se vor desfășura astfel:

I. Academia de Poliție " A. I. Cuza " București - Facultatea de Poliție, arma Poliție de Frontieră - concursul se va desfășura în 2 etape:
Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliție "A.I. Cuza" se găsesc pe pagina de internet www.academiadepolitie.ro.

II. Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" - Oradea concursul de admitere se va desfășura în 2 etape, astfel:
Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea se găsesc pe pagina de internet www.avramiancu.ro.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa și transportul candidaților.Pentru eventuale informații referitoare la recrutare, candidații se pot adresa Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră sau Inspectoratului General al Poliției de Frontieră - Direcția Resurse Umane, Bd. Geniului nr. 42C, București, sector 6, telefon 021/ 316.25.98, interior 19378, 19346.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu