luni, ianuarie 25, 2016

DNA a trimis Senatului cererea de efectuare a urmăririi penale față de OPREA GABRIEL


”Interesul național” a declarat că este nevinovat, o ”victimă” a luptei pentru putere!

Alt demnitar care se consideră nevinovat, ”victimă” a luptei pentru putere, ”Interesul național”, Gabriel Oprea. După nevinovăție, afirmă că are planuri, muncă electorală, de partid serios, pentru bunăstarea românilor și progresul României! Dacă e nevinovat să-și dea demisia din Parlament și să se pună la dispoziția Justiției, dar nu face acest lucru, ci speră să mai obțină un mandat de parlamentar, implicit imunitatea care-l apără de mâna lungă a legii.
Pun pariu că prietenii și colegii parlamentari vor face zid de apărare pentru ”Interesul Național!”

Demnitarul ”nevinovat”, ”victima” luptei pentru putere, Gabriel Oprea, a efectuat deplasări, atât în interes de serviciu, cât și privat, astfel încât” Numărul total al acestor misiuni este de aproximativ 3 ori mai mare decât cele realizate în aceeași perioadă pentru însoțirea președintelui României și de aproximativ două ori mai mare decât cel corespunzător prim-ministrului, demnitari îndreptățiți la însoțire permanentă conform prevederilor legale.”, conform Comunicatului oficial al DNA.

După prima acuzație de abuz în serviciu constând în ”folosirea resurselor umane și materiale ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a asigura, în mod nelegal, însoțirea deplasărilor efectuate de ministru cu echipaje ale  poliției rutiere”, Gabriel Oprea mai este acuzat de ”2. Infracțiunea de abuz în serviciu constând în încheierea unui protocol în baza căruia procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a beneficiat, în mod nelegal, de însoțirea deplasărilor efectuate cu echipaje ale poliției rutiere.”


25 ianuarie 2016 
Nr. 54/VIII/3 


COMUNICAT

În conformitate cu prevederile legale și constituționale, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al P.I.C.C.J referatul cauzei, în vederea sesizării Senatului, pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de OPREA GABRIEL, senator în Parlamentul României, fost viceprim-ministru pentru Securitate Națională și ministru al Afacerilor Interne, în legătură cu săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul în perioada în care a deținut funcția ministerială.
Solicitarea Direcției Naționale Anticorupție referitoare la efectuarea urmăririi penale față de Oprea Gabriel, senator, la data faptelor deținând și o funcție ministerială, are în vedere împrejurarea că, în acest moment, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

1. Infracțiunea de abuz în serviciu constând în folosirea resurselor umane și materiale ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a asigura, în mod nelegal, însoțirea deplasărilor efectuate de ministru cu echipaje ale poliției rutiere.

În perioada ianuarie 2014 – noiembrie 2015, Oprea Gabriel a deținut funcția de ministru al Afacerilor Interne (iar începând cu martie 2014 și pe cea de viceprim-ministru pentru securitate națională). În toată această perioadă, demnitarul a beneficiat de însoțire permanentă cu echipaje ale poliției rutiere, cu încălcarea condițiilor prevăzute de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1.391/2006 (ce prevede că beneficiază de însoțire cu echipaje ale poliției rutiere președintele României, președinții celor două camere ale Parlamentului și prim-ministrul).
În cazul miniștrilor, același act normativ prevede că aceștia pot beneficia de însoțire cu echipaje ale poliției rutiere doar în situații deosebite, care impun deplasarea în regim de urgență (condiții care trebuie îndeplinite simultan).

Din probele administrate în cauză a rezultat că, în perioada menționată, ministrul Oprea Gabriel a fost însoțit în cvasitotalitatea deplasărilor, într-un regim rezervat de lege exclusiv președintelui României, președinților celor două camere ale Parlamentului și prim-ministrului.
Aceste misiuni includeau deplasările zilnice la sediul Ministerului și cele săptămânale la ședințele de Guvern, împrejurări care nu pot fi calificate ca situații deosebite în sensul avut în vedere de legiuitor. Totodată, poliția rutieră însoțea deplasările la destinații cu vădit caracter privat (vizite particulare, sediile unor partide politice, restaurante, revenirea zilnică la locuința personală), inclusiv în afara programului de lucru și în zilele nelucrătoare, situații în care nu poate fi justificată în mod obiectiv o urgență.
În cadrul compartimentului special (Serviciul Operativ Special din Brigada Rutieră a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București care asigură însoțirea coloanelor oficiale) au fost desemnați lucrători care aveau ca atribuții exclusive însoțirea ministrului, într-o structură permanentă care presupunea asigurarea concomitentă a 3 polițiști pentru fiecare post (două schimburi și o rezervă). Lucrătorii erau permanent la dispoziția ministrului, așteptându-l după fiecare deplasare în imediata apropiere a destinației.

Din probele administrate rezultă că ministrul Oprea Gabriel realiza în medie aproximativ 5 deplasări zilnice pe parcursul cărora era însoțit de echipaje ale poliției rutiere. Spre exemplu, în perioada 2 ianuarie – 21 octombrie 2015, s-au realizat 1607 misiuni de însoțire a deplasărilor efectuate de ministrul de interne pe raza municipiului București. Numărul total al acestor misiuni este de aproximativ 3 ori mai mare decât cele realizate în aceeași perioadă pentru însoțirea președintelui României și de aproximativ două ori mai mare decât cel corespunzător prim-ministrului, demnitari îndreptățiți la însoțire permanentă conform prevederilor legale.
Prin aceste fapte a fost produsă o vătămare a intereselor legitime ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. 

Deturnarea resurselor poliției rutiere care ar fi trebuit să contribuie la fluidizarea circulației în municipiul București și folosirea acestora pentru a facilita deplasarea unui demnitar neîndreptățit legal la acest beneficiu, cu efectul îngreunării deplasării celorlalți participanți la trafic, a pus instituția în imposibilitatea de a-și îndeplini una din funcțiile esențiale (supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice).
Aceasta,în condițiile în care, însoțirea unui demnitar de către poliția rutieră presupune atât asigurarea echipajului de însoțire și a vehiculului corespunzător, cât și instalarea în teren a unui dispozitiv de dirijare și siguranță a traficului format din posturi fixe, posturi mobile și patrule auto-moto, atât pe traseul care urmează a fi parcurs, cât și pe traseele alternative care ar putea fi folosite de coloana oficială.
Fiecare deplasare presupune, așadar, redirecționarea unui număr semnificativ de agenți de poliție de la posturile unde își desfășoară în mod obișnuit activitatea către traseele pe care se deplasează demnitarul (de spre exemplu, pentru deplasarea Ministrului Afacerilor Interne din seara de 20.10.2015, dispozitivul a fost format din 27 de polițiști aflați în intersecțiile de pe traseu).

Utilizarea nelegală a autovehiculelor a produs și un prejudiciu material Direcției generale de poliție a municipiului București, constând în contravaloarea combustibilului utilizat pe parcursul misiunilor de însoțire și a uzurii corespunzătoare.
De asemenea, ministrul Oprea Gabriel a obținut un folos necuvenit, constând în reducerea timpului alocat deplasărilor. Astfel, cercetările efectuate până în prezent au relevat că, prin folosirea antemergătorilor și a agenților de poliție care opreau circulația celorlalte vehicule în intersecții, același itinerar putea fi parcurs în mai puțin de jumătate de timp, având în vedere că viteza de deplasare a coloanei pe raza municipiului București putea atinge și 120 km/h.

Confortul suplimentar creat în acest mod demnitarului în raport cu toți ceilalți participanți la trafic, în scopul ușurării deplasărilor cu caracter privat sau care nu erau justificate de împrejurări excepționale și urgente, reprezintă un privilegiu la care nu este îndreptățit și care are astfel natura unui folos necuvenit.

Din probele administrate până în prezent a reieșit că activitatea de însoțire se realiza cu știința și acceptul ministrului, care a dispus cu privire la modalitatea în care să se realizeze însoțirea. Totodată, a mai rezultat și că au existat situații în care ministrului i s-a propus ca anumite deplasări private să se realizeze fără însoțirea poliției rutiere, însă acesta a solicitat în mod expres prezența echipajelor.

2. Infracțiunea de abuz în serviciu constând în încheierea unui protocol în baza căruia procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a beneficiat, în mod nelegal, de însoțirea deplasărilor efectuate cu echipaje ale poliției rutiere.

La data de 4 aprilie 2014, la Ministerul Afacerilor Interne s-a înregistrat Protocolul nr. 12 privind cooperarea în domeniul circulației rutiere, încheiat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Ministerul Afacerilor Interne a fost reprezentat la încheierea protocolului de către ministrul Oprea Gabriel, iar obiectul a fost cooperarea dintre cele două instituții, în scopul însoțirii autovehiculului utilizat de către procurorul general cu echipaje ale poliției rutiere.

Temeiurile legale invocate în fundamentarea protocolului au fost Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1.391/2006, deși niciunul din cele două acte normative nu include procurorul general printre persoanele îndreptățite a beneficia de însoțire cu echipaje ale poliției rutiere. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție beneficiază, la rândul său, de protecție asigurată de Serviciul de Protecție și Pază, deplasările fiind realizate cu un autovehicul al acestei instituții care are un regim de circulație prioritară.

Protocolul a reprezentat temeiul în baza căruia, începând cu luna aprilie 2014, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție i s-a asigurat, cu caracter permanent, însoțirea deplasărilor efectuate pe raza municipiului București.

În condițiile în care procurorul general nu era îndreptățit să beneficieze de însoțire cu echipaje ale poliției rutiere potrivit prevederilor H.G. nr. 1.391/2006, fapta ministrului a produs o vătămare a intereselor legitime și un prejudiciu material Direcției generale de poliție a municipiului București, precum și un folos necuvenit procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

La data de 03 iulie 2015, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a adoptat un plan-cadru care cuprinde o prezentare detaliată a modalității în care se desfășura activitatea de însoțirea a demnitarilor pe raza municipiului București.
Din documentul menționat rezultă că singurii demnitari care beneficiau de însoțire permanentă erau președintele României și prim-ministrul dintre categoriile de persoane îndreptățite legal (președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au solicitat), precum și ministrul de interne și procurorul general, care au avut acces la acest privilegiu exclusiv ca urmare a modului în care ministrul Oprea Gabriel și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu.
Cererii transmise i-au fost atașate referatul întocmit de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, precum și un număr de 15 volume cuprinzând copii ale dosarului de urmărire penală.

Prezenta cerere de efectuare a urmăririi penale intră sub incidența art. 305 alin 4 din C.P.P., prin urmare, persoana față de care s-a solicitat sesizarea Senatului pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale beneficiază de prezumția de nevinovăție.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

luni, ianuarie 18, 2016

Anomalii hibernale


Ciudățeniile ”sezonului rece”!

                                                                                Trandafiri de grădină înfloriți de Crăciun!
  Trandafiri înfloriți, culturi diverse înflorite, câmpuri înverzite, pomi înmuguriți, insecte zburând afară, în plin calendar hibernal, în decembrie, temperaturi de peste 15* C de Crăciun, 2015. Ger și viscol, temperaturi de -15*C, în primele zile ale noului an, 2016. Ploi abundente, încălzire bruscă, temperaturi de peste10-15* C, în a doua săptămână din luna ianuarie. Diferențe mari de temperatură în decurs de doar trei săptămâni de iarnă calendaristică. Premiere meteorologice, anomalii ale vremii, ciudățenii, lucruri uimitoare pentru locuitorii României, în această iarnă! O are ce se întâmplă cu vremea, că în ceea ce privește vremurile ne mai dumirim un pic? Iarna nu mai este iarnă adevărată de mai mulți ani, iar actualul sezon ”rece” este unul dintre cele mai uimitoare, anormale, manifestate în țara noastră. Și nu doar la noi se simt puternic schimbările climatice, ci aproape în toată lumea, de la un capăt la celălalt, vremea s-a schimbat radical. Într-un timp foarte scurt, de doar câteva săptămâni, am trecut prin mai multe anotimpuri: primăvară, iarnă toamnă, cu temperaturi extreme, diferențe de aproape 20 * C, de la plus la minus și invers, între zi și noapte, între o zi și alta!


Anomalii hibernale care influențează puternic viața, comportamentul, afectează atât oamenii, animalele, cât și natura în ansamblul ei. Este greu de suportat și de adaptat pentru organismul uman trecerea bruscă, peste noapte, în decurs de doar câteva ore, de la temperaturi pozitive la negative sau invers, cu diferențe de aproximativ 20 * C. Aproape că dispare perioada de adaptare a corpului uman de la rece la cald și invers, organismul uman făcând față foarte greu acestor solicitări bruște, neprevizibile, nefiind antrenat pentru acest lucru. Plus că trebuie să reziste în fața virușilor, microbilor și a altor factori și boli care sunt generați și circulă permisiv din cauza  temperaturilor ridicate, anormale, ale acestei ierni. În astfel de condiții, sistemul imunitar este suprasolicitat și slăbit la maximum, dar la acest capitol experții pe sănătate știu cel mai bine cum stau lucrurile.

Efectele schimbărilor bruște ale climei se resimt nu doar în activitatea noastră de zi cu zi, ci și în comportamentul animalelor, în evoluția naturii. Jivinele nu mai stau în bârlog să hiberneze, ieșind după hrană, alte animale sălbatice sunt expuse turbării sau altor boli, unele specii de păsări călătoare tind să nu mai plece spre țările calde, fiind păcălite de vremea schimbătoare. Pomii fructiferi și alte plante au înmugurit sau înflorit în decembrie sau ianuarie, în timp ce altele care se dezvoltau în sezonul rece sunt afectate vizibil de capriciile vremii.

Este uimitor ce se întâmplă cu clima în ultima perioadă de timp, iar această iarnă este poate cea mai caldă înregistrată vreodată în România! Este periculos de cald, cu temperaturi de peste 10 * C! Este ireal să plouă atât de mult în ianuarie! Este nefiresc să avem diferențe extreme de temperaturi într-un timp de doar câteva ore! Este îngrijorător ce se întâmplă cu oamenii și natura, iar explicațiile specialiștilor nu sunt prea multe, referindu-se doar la schimbările globale ale climei, în ultimii ani.

După ploaie, a venit zăpada normală în ianuarie

Până și celebrul actor Leonardo di Caprio, câștigător al premiului Globurile de aur, cu cel mai recent film în care a jucat, The Revenant, nominalizat la Oscar, filmat în condiții speciale, în Argentina, pe frig și zăpadă în plină vară, a declarat că natura le-a dat un semn în timpul filmării, schimbările climatice fiind extrem de îngrijorătoare. Actorul a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește încălzirea globală, susținând că trebuie făcut ceva pentru ca natura să-ți reintre în drepturile ei normale.

Oare, până unde vor merge aceste schimbări climatice, cât de mari vor fi în continuare și ce efecte vor avea? Ce pot face specialiștii, ce măsuri pot lua experții, autoritățile pentru redresarea naturii? Recent, cele mai mari puteri ale lumii au participat la un summit dedicat mediului înconjurător și unde au stabilit anumite măsuri pentru stoparea încălzirii globale și revenirea la o climă normală.

Dar autoritățile române fac și ele ceva în acest sens, au vreo preocupare, vreo îngrijorare în afară de faptul că sunt mereu surprinse că ”iarna nu-i ca vara!”, că sunt uimite ciclic de stratul ”imens”, de ”nămeții” din iarna aceasta care aproape că paralizaseră Capitala la prima fulguială, de acum două săptămâni??? Că sunt surprinse de inundațiile care apar neprevăzut, dar sunt prognozate frecvent? În plin ianuarie 2016, a plouat ca toamna, a fost soare ca primăvara, apoi a venit iarna adevărată cu ninsori și viscol, urmând un ger năprasnic  pentru următoarele zile! Vreme ce începe să devină specifică acestui sezon ”rece”, acestei ierni ciudate.

Până și demnitarii acestei țări par atinși de anomaliile hibernale din acest sezon, după ce și-au votat pensiile speciale, anul trecut, parlamentarii s-au codit să vină din vacanță la lucru, președintele a fost pierdut și el prin America, peste ocean, într-o vacanță prelungită. Aleșii locali rămași în țară liberi, încasează taxele și impozitele pe care se grăbesc fraierii de români să le plătească la început de an, pentru a avea edilii ce să fure tot anul, în timp ce ne-au lăsat cu șantiere imense în marile orașe, cu gropi și cheltuieli uriașe, greu de imaginat și acoperit de cetățeni.